Selskapslek 4


[Hålandsosen, gruppe på tur. Selskapslek "Vaskan" eller "Siste par ut".]

Ungdom, Turgruppe, Selskapslek

[Haalandsosen, gruppe på tur. Selskapslek "Vaskan" eller "Siste par ut"]

Turgruppe, Selskapslek

[Haalandsosen, gruppe på tur. Selskapslek, "Vaskan" eller "Siste par ut"]

Turgruppe, Selskapslek

Knoop

[Selskapslek]

Interiør, Kvinne, Mann, Gruppe, Selskapslek