Søknad 16


[Søknad om innførselslisens]

Import, Søknad, Møbelfabrikk, Dokument

[Søknad om innførselslisens]

Import, Søknad, Møbelfabrikk, Dokument

[Søknad om innførselslisens]

Oppdragsfoto, Søknad, Dokument

[Søknad om utførselslisens]

Eksport av varer, Søknad, Tørrfisk, Dokument

[Søknad om utførselslisens]

Eksport av varer, Søknad, Tørrfisk, Dokument

Carl J. Moen

Brev

1854-09-14

1800-tallet, Brev, Bergen, Teater, Det Norske teater, Søknad

Jens Mørk

Ansøgning

1832-05-24

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Søknad

Ansøgning

1852-08-11

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Søknad

Caspar Edeberg

Ansøgning

1852-09-08

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Søknad

Jetline Jensen

Søknad

1853-11-22

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Søknad

Søknad

1852-07-15

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Søknad

Benedicte Heldeberg

Søknad

1853-09-15

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Søknad

Stephan Thomessen

Søknad

1853-08-04

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Søknad

Abraham Gundersen

Søknad

1852-07-06

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Søknad

Petter Eholm

Søknad

1853-09-08

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Søknad

Angående ansøgninger til kontrollørposten

1854-03-16

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Søknad