Bibliotek 5


Fortegnelse over det Deichmanske bibliotheks væsenligste tilvæxt 1851-1886

Katalog, Bibliotekshistorie, Bokkatalog, Boksamlinger, Bibliotek

Katalog over det læseforeningen for kvinder tilhørende bibliothek

Katalog, Bibliotekshistorie, Bokkatalog, Bibliotek, Leseforening, Læseforening

Bergenske Studenter-Societetets Bibliotheque

Catalogus over de Bøger, som for nærværende Tiid befindes paa det Hæderlige Bergenske Studenter-Societetets Bibliotheque

1700-tallet, Bokkatalog, Bibliotek

Fortegnelse over selskapets bibliotek.

1831-10-16

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Bibliotek, Det Norske teater, Theater

Fortegnelse over selskapets bibliotek.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Bibliotek, Det Norske teater, Theater