Skræddere 5


Atelier KK

[Skostredet 6]

Vindu, Gate, Kumlokk, Brostein, Steinhelle, Reklameskilt, Skredderforretning, Skræddere

Atelier KK

[Vågsalmenningen 28]

Gatelys, Tårn, Balkong, Allmenning, Skredderforretning, Rederi, Forsikringsselskap, Apotek, Apoteker, Karnapp, Dampskibsekspeditioner, Assuranceselskaper, Skræddere, Mæglere

Atelier KK

1927-03-23

Gate, Personbil, Restaurant/Kafe, Skredderforretning, Bilforretning, Elektrisk forretning, Manufakturhandel, Manufakturforretninger, Elektriske forretninger, Skræddere, Automobilforretninger og rekvisita, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Theodor Olsens Eftf., Småstrandgaten 4]

Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Gatelys, Gate, Butikk, Personbil, Skredderforretning, Skræddere

Atelier KK

[Interiør fra Arne Aasland & Co. A/S, skredder og konfeksjonsfabrikk, Store Markevei 6]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Skredderforretning, Symaskin, Skræddere