Eføy 14


Ukjent

[Christies gate 15. Dr. Einar Martens hus]

Gatelys, Gate, Port, Bolighus, Jerngjerde, Eføy

Olaf Andreas Svanøe

[Christies gate 15. Dr. Einar Martens hus]

Gate, Port, Bolighus, Jerngjerde, Eføy

Christian Emil Hansen

[Fem brødre Hansen i Museumshagen]

Søsken, Eføy

Ukjent

Villa

Villa, Bolighus, Planter, Eksteriør, Eføy

Ukjent

Villa

Villa, Bolighus, Planter, Eksteriør, Eføy

Bailli Knudtzon

[Mann og kvinne utenfor villa]

Kvinne, Villa, Mann, Kjole, Steintrapp, Dress, Markise, Eføy

Atelier KK

[Villa Kaptein Mack]

Arkitektur og byggeskikk, Villa, Arkitekt, Bolighus, Markise, Eksteriør, Eføy

Atelier KK

[Villa Kaptein Mack]

Arkitektur og byggeskikk, Villa, Arkitekt, Bolighus, Steinmur, Eksteriør, Eføy

Atelier KK

[Seiersbjerget 13]

Arkitektur og byggeskikk, Hund, Hage, Blomster, Villa, Trær, Eksteriør, Eføy

Atelier KK

[Seiersbjerget 13]

Arkitektur og byggeskikk, Hund, Hage, Villa, Eksteriør, Eføy

Knud Knudsen

[Skjellgran i hage]

Hage, Tre, Trehusbebyggelse by, Eføy, Byggutsmykning

Knud Knudsen

[Skjellgran i hage]

Hage, Tre, Trehusbebyggelse by, Eføy, Byggutsmykning

Knud Knudsen

[Sommerdag i hagen]

Hage, Oversiktsbilde, Tregjerde, Familiegruppe, Landsted, Eføy

Knud Knudsen

["Konsumsjonshuset" eller Bomhuset" i Kalfarveien 32]

Villa, Eføy