Lappernes historie og gudelære 1

Samlinger knyttet til Lappernes historie og gudelære

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0315

Relation anlangende Findlapperne

Historie, Religion, Kirkehistorie, Folkloristiske optegnelser, Lappernes historie og gudelære, Avgudsdyrkelse, Missionærvirke, Tegninger (og illustrationer), Lapper, Historisk-antikvariske skrifter, Religiøse skrifter m.m., Finlapper, Relation anlangende Findlappernes avgudsdyrkelse