Pinse 2


Olaf Corneliussen

[Ruinene på Lysekloster. Pinsetur 1916]

Familie og slekt, Kloster, Ektepar, Ruiner, Tur, Pinse

Sofus Madsen

[Nær Lysekloster. Pinsetur 1916]

Familie og slekt, Ektepar, Tur, Søsken, Pinse