Pinse 2


Olaf Corneliussen

[Ruinene på Lysekloster. Pinsetur 1916]

Familie og slekt, Ruiner, Tur, Kloster, Ektepar, Pinse

Sofus Madsen

[Nær Lysekloster. Pinsetur 1916]

Familie og slekt, Tur, Ektepar, Søsken, Pinse