Nasjonalforsamling 13


Severin Worm-Petersen

Kong Haakon aflægger Ed til Norges Forfatning i Storthinget den 27. Novbr. 1905

1905-11-27

Konge, Dronning, Nasjonalforsamling

Abels Kunstforlag

Stortingsgygningen

Gatelys, Eksteriør, Nasjonalforsamling

Stortingets Forsamlingssal

Nasjonalforsamling

Knud Knudsen

Stortingsbygningen i Kristiania.

By- og småsteder, Nasjonalforsamling

Knud Knudsen

Stortingsbygningen i Kristiania

Bygninger, By- og småsteder, Gate, Fotospøkelse, Nasjonalforsamling

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade i Kristiania

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Gutt, Bakeriutsalg, Markise, Nasjonalforsamling

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade i Kristiania

Gatelys, Bygninger, By- og småsteder, Gate, Fotospøkelse, Nasjonalforsamling

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade i Kristiania

Gatelys, Universitet og forskning, By- og småsteder, Gate, Nasjonalforsamling

Knud Knudsen

[Stortingsbygningen]

Nasjonalforsamling

Knud Knudsen

Stortingsbygningen i Kristiania

Nasjonalforsamling

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gaden mod Slottet i Kristiania

By- og småsteder, Slottsbygning, Gate, Næringsbygg, Nasjonalforsamling

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gaden (seet fra Universitetsbygningen)

Universitet og forskning, By- og småsteder, Gate, Nasjonalforsamling

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gaden (seet fra Universitetsbygningen)

Universitet og forskning, By- og småsteder, Gate, Nasjonalforsamling