Embetsmann 5


Politiker, Mann, Mannsportrett, Embetsmann

Christian Magnus Falsen

Christian Magnus Falsens Copiebog fra Febr. 1808 til 29/10 1829.

1800-tallet, Norge, Kulturhistorie, Brev, Bergen vedk, Norgeshistorie, Embetsmann, Kopibok fra 1808-1829 for C. M. Falsen, Stortingsrepresentant

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Prest, Kulturhistorie, 1700-tallet, Norge, Teologi, 1600-tallet, Religion, Kirkehistorie, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

Andreas Mathias Anderssen

Carl Sibbern

Embetsmann, Stortingsrepresentant, Visittkortfotografi, Amtmann

Andreas Mathias Anderssen

Carsten Smith

Embetsmann, Offiser, Jurist