Statskasse 3


C. W. Røsner

Brev fra C. W. Røsner til Hagbert Falsen 19. januar 1826

1826-01-19

1800-tallet, Eiendom, Gård, Gjeld, Statskasse, Obligasjon, Krigshospital

Brev som omhandler uriktig måling av hollandske skip som farer til Norge

1800-tallet, Skipsfart, Skip, Målebrev, Coffer, Smak (skipstype), Statskasse, Toll, Tollbod, Fartøy