Retterbøter 2

Samlinger knyttet til Retterbøter

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-D

Norgis Loug

Lover, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Gulatingets Lovbok, Beregning av landskylden 1628-29, Oversettelse, Retterbøter

Norigis Riiges Laugbog

Lover, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Oversettelse, Retterbøter, Norske Lover, Gulatingsloven, Geistligheden vedk., Tiende