Flytedokk 81


[Laksevåg. Flytedokken]

Skip, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Motorskip, Pram, Slepebåt, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Slepebåt, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Slepebåt, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Slepebåt, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Slepebåt, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Kran, Slepebåt, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skip, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Kran, Flytedokk

Atelier KK

[A/S Bergens Mekaniske Verksted, Solheimsviken. Verkstedet. Flytedokk]

Mekanisk verksted, Fritidsbåt, Bolighus, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Flytedokk, Slipper & mek. Verksteder, Mekaniske verksteder

Atelier KK

[A/S Bergens Mekaniske verksted, Solheimsviken. Flytedokk]

Mekanisk verksted, Robåt, Mann, Skipsbygging - verftsindustri, Flytedokk, Slipper & mek. Verksteder, Mekaniske verksteder

Atelier KK

[A/S Bergens Mekaniske Verksted, Solheimsviken]

Mekanisk verksted, Arbeider, Havn, Skipsbygging - verftsindustri, Flytedokk, Slipper & mek. Verksteder, Mekaniske verksteder

Atelier KK

[Flytedokk på slep til A/S Bergens Mekaniske Verksted, Solheimsviken]

Mekanisk verksted, Robåt, Bolighus, Skipsbygging - verftsindustri, Slepebåt, Flytedokk, Slipper & mek. Verksteder, Mekaniske verksteder

Atelier KK

[Flytedokk på vei til A/S Bergens Mekaniske Verksted]

Mekanisk verksted, Robåt, Skøyte, Skipsbygging - verftsindustri, Flytedokk, Slipper & mek. Verksteder, Mekaniske verksteder

Atelier KK

[Flytedokk på vei til A/S Bergens Mekaniske Verksted, Solheimsviken]

Mekanisk verksted, Robåt, Bolighus, Skipsbygging - verftsindustri, Flytedokk, Slipper & mek. Verksteder, Mekaniske verksteder

Atelier KK

[Skip i Dokk]

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk

[Dokk, Solheimsviken]

Båt, Havn, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk

[Dokk, Solheimsviken]

Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk

[Dokk, Solheimsviken]

Båt, Havn, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk

[Dokk, Solheimsviken]

Fjell, Båt, Havn, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk

[Dokk, Solheimsviken]

Fjell, Båt, Havn, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk

[Dokk, Solheimsviken]

Havn, Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Dokk, Flytedokk

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Båt, Havn, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Fjell, Havn, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Fjell, Havn, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Kaianlegg, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Arbeider, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk, Kjetting, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Fjell, Båt, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Båt, Havn, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Havn, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Mann, Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Fjell, Båt, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Fjell, Båt, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Skipsbygging - verftsindustri, Kaianlegg, Dokk, Flytedokk, Mellomformat

Atelier KK

[Dokk, Solheimsviken]

Skipsbygging - verftsindustri, Kaianlegg, Dokk, Flytedokk, Mellomformat