Skibshandlere 3


Atelier KK

[Strandgaten 126]

Vindu, Barn, Child, Skipshandel, Brostein, Flaggstang, Valmtak, Skibshandlere

Olai Schumann Olsen

[Nykirken mot Strandgaten, W. Giertsen og Smeby hotel]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Skipshandel, Hoteller, Skibshandlere

Olai Schumann Olsen

Strandgaten 115

By- og småsteder, Cities and villages, Postkontor, Skipshandel, Trehusbebyggelse by, Katt, Reklameskilt, Gatedør, Skibshandlere, Maskinforretninger, Maskinforretning