Septiktanktømming 1


Ukjent

[Tømming av en septiktank eller grube]

Hest, Villa, Tankvogn, Septiktanktømming, Renovasjonsvesen