Handelshistorie vedk. 2

Samlinger knyttet til Handelshistorie vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0021
 • ubb-ms-0026
 • ubb-ms-0032
 • ubb-ms-0070
 • ubb-ms-0082
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0231
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0246
 • ubb-ms-0254
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0278
 • ubb-ms-0342
 • ubb-ms-0423
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0446
 • ubb-ms-0448
 • ubb-ms-0449
 • ubb-ms-0468
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-0515

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Bergen, Privilegier, Prekener, Lover, Bergens byes privilegier, Bergenske laugs-privilegier, Bergen vedk, Tyske kontor i Bergen vedk., Handelshistorie vedk., Handel vedk., Hansatiden, Hanseatene, Testamenter, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Juridisk litteratur, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Dikt, Poesi, Topografi, Kirker, Religion, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav