Skjærsliper 1


Ukjent

[Knivsliper og sagfiler]

Briller, Mann, Frakk, Sixpence, Herrehatt, Slipestein, Skjærsliper