Kronologiske antegnelser, av C. M. Falsen 1


Christian Magnus Falsen: Historiske Antegnelser og Kronologiske antegnelser

Historie, Medicin vedk., Kronologiske antegnelser, av C. M. Falsen