Settekasse 5


Atelier KK

[Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921]

Trykkeri, Boktrykkerier, Settekasse

Atelier KK

[Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921]

Trykkeri, Boktrykkerier, Settekasse

Atelier KK

[Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921]

Arbeider, Worker, Trykkeri, Boktrykkerier, Settekasse

Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Arbeider, Worker, Avis, Taklampe, Settekasse, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Arbeider, Worker, Avis, Settekasse, Bladekspeditioner