Kopibok 2


Christian Magnus Falsen

Fortegnelse over dokumenter og protokoller, C.M. Falsen 28. mai 1825

1825-05-28

1800-tallet, Kopibok

Kopibog 1850 - 60.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Kopibok