Evakuering 3


Atelier KK

[Brann på Nøstet 16.05.1930. Tømming av hus i Skottegaten]

Brann, Crowd, Folkemengde, Lastebil, Evakuering

Billy Wilson

Evakuering under krigen 1940-45.

Kvinne, Woman, Bygd, Skysskar, vognmann, kusk, Hestekjøretøy, Evakuering

Billy Wilson

Evakuering under krigen 1940-45.

Kvinne, Woman, Hest, Bygd, Hestekjerre, Fjording, Evakuering