Attester 1

Samlinger knyttet til Attester

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0659
  • ubb-ms-1962

Bjørn Hougen

Brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. 1919.

1919-07-12

Arkeologi, Brev, Universitetets Oldsaksamling, Attester