Oppbud 1


Bilag

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Theater, Oppbud