Sekundærstasjon 13


Atelier KK

[Sandviken sekundærstasjon, Fjellveien]

1928-02-17

Vei, Arkitekt, Vindu, Steinmur, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Sekundærstasjon, Arkitekter, Transformatorstasjon

Atelier KK

[Sandviken sekundærstasjon, Fjellveien]

Vei, Arkitekt, Vindu, Steinmur, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Sekundærstasjon, Arkitekter, Transformatorstasjon

Atelier KK

[Eksteriør av Solheim sekundærstasjon, Fjøsangerveien]

Tårn, Arkitekt, Brostein, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Sekundærstasjon, Arkitekter

Atelier KK

[Eksteriør av ukjent transformatorstasjon]

Fjell, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Sekundærstasjon

Atelier KK

[Ravneberget sekundærstasjon]

1928-02-17

Inngangsparti, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Sekundærstasjon

Atelier KK

[Ravneberget sekundærstasjon]

1928-02-17

Inngangsparti, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Sekundærstasjon

Atelier KK

[Ravneberget sekundærstasjon]

1928-02-17

Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kraftledning, Sekundærstasjon

Atelier KK

[Ravneberget sekundærstasjon]

Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kraftledning, Sekundærstasjon

Atelier KK

[Interiør av et rom med "samleskinnene" bak et gitter, trolig en senkundærstasjon]

1925-05-22

Mann, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Sekundærstasjon

Atelier KK

[Interiør av et rom med "samleskinnene" bak et gitter, trolig en senkundærstasjon]

Mann, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Sekundærstasjon

Atelier KK

[Interiør av et rom med "samleskinnene" bak et gitter, trolig en senkundærstasjon]

Mann, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Sekundærstasjon

Atelier KK

[Interiør av et rom med "samleskinnene" bak et gitter, trolig en senkundærstasjon]

Mann, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Sekundærstasjon

Atelier KK

[Solheim sekundærstasjon]

Bygninger, Elektrisitetsverk, Sekundærstasjon