Det Sivile Luftvern 21


Ukjent

[Gruppe i Sivile Luftvern.]

Det Sivile Luftvern

Ukjent

[Sivile Luftvern]

Det Sivile Luftvern, Hjelm

Ukjent

[Gruppe i Det Sivile Luftvern.]

Det Sivile Luftvern

Ukjent

[Sivile Luftvern]

Det Sivile Luftvern

Ukjent

[Sivile Luftvern]

Det Sivile Luftvern

Ukjent

[Sivile Luftvern]

Det Sivile Luftvern, Hjelm

[Hjelpemannskaper på Festningskaien.]

1944-04-20

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Det Sivile Luftvern, Hjelm

[Det Sivile Luftvern holder øvelse.]

Uniform, Det Sivile Luftvern, Gassmaske

[Det Sivile Luftvern har øvelse.]

Det Sivile Luftvern, Hjelm, Gassmaske

[Det Sivile Luftvern holder øvelse.]

Det Sivile Luftvern, Gassmaske

Ukjent

[Fra Luftvernmesen nyttårsaften.]

Det Sivile Luftvern

Ukjent

[Luftvernet utenfor alarmstasjonen en stille søndag]

Det Sivile Luftvern

Ukjent

[Første lag ved Det Sivile Luftverns Sanitet.]

Personbil, Uniformslue, Det Sivile Luftvern

Ukjent

[Fra alarmstasjonen i Kalmarhuset. Det Sivile Luftvern.]

Uniformslue, Det Sivile Luftvern

Ole Friele Bacher

[Det Sivile Luftvern. Løp med gassmaske.]

Uniform, Det Sivile Luftvern, Gassmaske

Ole Friele Bacher

[Det Sivile Luftvern holder øvelse på Skansemyren.]

Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, Uniform, Det Sivile Luftvern

Rolf Norvin

[Beredskapsrom]

Øks, Verktøy, Brannslange, Det Sivile Luftvern

Rolf Norvin

[Det Sivile Luftvern. Vindusutstilling.]

Reklame, Det Sivile Luftvern, Vindusutstilling

Rolf Norvin

[Det Sivile Luftvern med advarsel: Slik må det ikke være!]

Lager, Det Sivile Luftvern

Rolf Norvin

[Det Sivile Luftvern med informasjon til publikum.]

Reklame, Det Sivile Luftvern, Vindusutstilling

Rolf Norvin

[Det Sivile Luftvern trener]

Helmet, Soldathjelm, Uniform, Det Sivile Luftvern, Brannslokking