Prospekter 211


Sverre W. Monsen

Ottesheimen. 1924.

Prospekter, Bygninger, Fjell, Innsjø, Skorstein

Wilhelm Frimann Koren Christie

Afrids af Monumenter, Prospecter og andet, som jeg har forefunden paa Reiser i Norge 1824 – 25, nr 1

1800-tallet, Prospekter, Norge, Blandet innhold, Historie, Innsamlet antikvarisk materiale, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Wilhelm Frimann Koren Christie

Afrids af Monumenter, Prospecter og andet, som jeg har forefunden paa Reiser i Norge 1824 – 25, nr 2

1800-tallet, Prospekter, Norge, Blandet innhold, Historie, Innsamlet antikvarisk materiale, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Wilhelm Frimann Koren Christie

Afrids af Monumenter, Prospecter og andet, som jeg har forefunden paa Reiser i Norge 1824 – 25, nr 3

1800-tallet, Prospekter, Norge, Blandet innhold, Historie, Innsamlet antikvarisk materiale, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Wilhelm Frimann Koren Christie

Afrids af Monumenter, Prospecter og andet, som jeg har forefunden paa Reiser i Norge 1824 – 25, nr 4

1800-tallet, Prospekter, Norge, Blandet innhold, Historie, Innsamlet antikvarisk materiale, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Wilhelm Frimann Koren Christie

Afrids af Monumenter, Prospecter og andet, som jeg har forefunden paa Reiser i Norge 1825 samt Copier av endel Pergaments-Brever 1

1800-tallet, Prospekter, Norge, Blandet innhold, Historie, Innsamlet antikvarisk materiale, Pergament, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Catharine Hermine Kølle

Trondhjems Domkirke, seet fra Helgesæter.

Prospekter, Kirke, Kirker, Malerkunst, Naust

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av Kølles Ulvikprospekt

Prospekter, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av "Holmen i Uldvig"

Prospekter, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av "Holmen i Uldvig"

Prospekter, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av "Ullensvangs Kirke og Præstegaard."

Prospekter, Kirke, Kirker, Prestegårder, Malerkunst

Ukjent

Det stille Vand.

Landskap, Landscape, Prospekter, Elv

Ukjent

Herse=dalen

Landskap, Landscape, Prospekter, Oversiktsbilde, Overview, Skog

Ukjent

Vialla Sana og det danske Hus.

Prospekter, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Ukjent

Kursalen.

Prospekter, Hage, Villa, Oversiktsbilde, Overview, Kursted, Kurbad

Ukjent

Badehuset.

Prospekter, Hage, Villa, Kursted, Kurbad

Ukjent

Parken med Kursal.

Prospekter, Park, Hage, Kursted, Kurbad

Ukjent

Logihus "Det Gyldne Hus".

Prospekter, Bolighus, Residential Building, Tretrapp, Kursted, Kurbad

Ukjent

Kaggefos.

Landskap, Landscape, Prospekter, Foss

Ukjent

Kilden.

Prospekter, Gruppeportrett, Paviljong, Kursted

Ukjent

Logihus "Villa Sana".

Prospekter, Villa, Kursted

Ukjent

Logihuse.

Prospekter, Hage, Villa, Kursted, Kurbad

Ukjent

Logihuse.

Prospekter, Hage, Villa, Kursted, Kurbad

Ukjent

Parken - det sorte Hav.

Prospekter, Robåt, Park, Paviljong, Kursted, Kurbad

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Akvarell, Malerkunst