Ungdomsforening 14


Sverre Jordan

Noregs Ungdomslag årsstemne i Bergen 1923

Folkedans, Idrettsbane, Leikarring, Ungdomsforening

Sverre Jordan

Noregs Ungdomslag årsstemne i Bergen 1923

Folkedans, Idrettsbane, Leikarring, Ungdomsforening

Ukjent

Ungdomslokalet "Solhov", Aal

Hytte, Ungdomsforening

Atelier KK

[Gruppeportrett av AUF på 1. mai]

1933-05-01

Gruppeportrett, 1. mai, Ungdomsforening, Politiske organisasjoner

Atelier KK

[Gruppeportrett av AUF på 1. mai]

1933-05-01

Gruppeportrett, 1. mai, Ungdomsforening, Politiske organisasjoner

Atelier KK

[Gruppeportrett av AUF på 1. mai]

1933-05-01

Gruppeportrett, 1. mai, Ungdomsforening, Politiske organisasjoner

Atelier K. Knudsen

[Ungbirken]

Ungdom, Ungdomsforening

Atelier K. Knudsen

[Ungbirken]

Ungdom, Ungdomsforening, Scene

Atelier K. Knudsen

[Ungbirken]

Gruppeportrett, Ungdom, Ungdomsforening

Atelier K. Knudsen

[Ungbirken]

Gruppeportrett, Fane, Ungdomsforening

Atelier K. Knudsen

[Ungbirken]

Gruppeportrett, Ungdomsforening

Atelier K. Knudsen

[Ungbirken]

Musikkinstrument, Ungdomsforening, Musikant

Atelier K. Knudsen

[Ungbirken]

Ungdomsforening

Atelier K. Knudsen

[Ungbirken]

Gruppeportrett, Ungdomsforening