Branntaksasjoner 3


[Branntaksasjon stue nr. 1 Bredsgården]

1868-12-22

Branntaksasjoner

[Branntaksasjon stue nr 1 i Gullskogaarden]

1868-12-24

Branntaksasjoner

Fortegnelse over indkomne Gaver til de ved Ildebranden den 30te Mai 1855 i Bergen skadelidte, og over Fordelingen af disse Gaver

1800-tallet, Bergen, Bybranner, Branntaksasjoner, Gaver, Brann, Formanskap, Brannforsikring