Vaksinering 1


Johan Andreas Wilhelm Büchner

En kort Afhandling om Børne-koppernes Indpodning, til Underretning for dem paa Landet som i Henseende til Situationen, mangler Lægens Hielp

1700-tallet, Medisin, Vaksinering, Kopper (sykdom)