Minesveiper 4


Leif M. Endresen

[Minesveiper M-134 senket.]

Minesveiper

Leif M. Endresen

[Minesveiperen hevet og gjeninnsettes i tjeneste]

Militæruniform, Soldat, Kaianlegg, Minesveiper

Leif M. Endresen

[Minesveiperen hevet og gjeninnsettes i tjeneste.]

Militæruniform, Soldat, Kaianlegg, Minesveiper

[Minesveiper M-134 senket.]

Minesveiper