Kjøtthandel 50


ABC-Foto

Bergen Kjøtt A/S

Mann, Reklamefoto, Kjøtthandel, Pølsefabrikk

ABC-Foto

Bergen Kjøtt A/S

Mann, Reklamefoto, Kjøtthandel, Pølsefabrikk

ABC-Foto

Bergen Kjøtt A/S

Mann, Reklamefoto, Kjøtthandel, Pølsefabrikk

ABC-Foto

Bergen Kjøtt A/S

Kvinne, Kvinner i arbeid, Reklamefoto, Kjøtthandel, Pølsefabrikk, Pølser

ABC-Foto

Bergen Kjøtt A/S

Kvinne, Kvinner i arbeid, Reklamefoto, Kjøtthandel, Pølsefabrikk, Pølser

ABC-Foto

Bergen Kjøtt A/S

Arbeider, Mann, Reklamefoto, Kjøtthandel, Pølsefabrikk, Pølser

ABC-Foto

Bergen Kjøtt A/S

Arbeider, Mann, Reklamefoto, Kjøtthandel, Pølsefabrikk, Pølser

ABC-Foto

Bergen Kjøtt A/S

Mann, Reklamefoto, Kjøtthandel, Pølsefabrikk

ABC-Foto

Bergen Kjøtt A/S

Kvinne, Kvinner i arbeid, Reklamefoto, Kjøtthandel, Pølsefabrikk, Pølser

Bjørn Berland

Kumasi juni 65

Kvinne, By- og småsteder, Mann, Marked, Fargefotografi, Fugler, Kjøtthandel, Lysbilde, 35 mm, Sinkbøtte

Bjørn Berland

Kjøttmarked juni 65

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kvinner og barn, Jente, Marked, Fargefotografi, Kjøtthandel, Lysbilde, 35 mm

Ukjent

[Sandviksveien]

Gatelys, Gate, Gutt, Kjøtthandel, Trehusbebyggelse by, Trikkeskinner, Kolonialforretning

Gustav Brosing

[Valkendorfs gate]

Personbil, By- og småsteder, Avis, Gate, Restaurant/Kafe, Kjøtthandel, Brostein, Varebil, Forretningsgård

Gustav Brosing

Kong Oscarsgate

Bolighus, Butikk, Kjøtthandel, Brostein, Tobakkhandel, Fruktforretning, Fetevare

Bergen - Kjødbasaren

Gatelys, Kjøtthandel, Trikkeskinner, Allmenning, Brannstasjon, Markise

[Øvregaten]

Bygninger, Vei, Kjøtthandel

Ukjent

[Slaktehuset, Sjøgaten 75c]

Interiør, Kjøtthandel, Storfeskrott, Slakteri

Hans Nicolaysen Meyer

[Kjøttbasaren]

By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Barn i arbeid, Kjøtthandel, Brostein, Trapp, Håndkjerre, Løpegutt, Fetevare

Johan von der Fehr

[Graamuren]

Bygninger, Gate, Kjøtthandel

Ukjent

[Vetrlidsallmenningen, Bergens Sporvei linje 1. (Motorvogn nr, 106, utrangert : 1965)]

Kjøtthandel, Brostein, Trikkeskinner, Allmenning, Trikk

Nils Busvold

[Torget]

By- og småsteder, Torg, Kjøtthandel, Varebil, Bokhandler, Agfacolor

Enoch Djupdræt

[Fana Installasjonbureau.]

Bygninger, Snø, Vinter, Kjøtthandel, Elektrisk forretning, Slakter

Knud Knudsen

Vetrlidalmending i 70-aarene

Bolighus, Mann, Bowlerhatt, Kjøtthandel, Brostein, Allmenning, Dress

Knud Knudsen

Holbergsalmindingen mod dampskibsbryggen, Bergen (omkr. 1879)

Butikk, Kjøtthandel, Rekkverk, Allmenning, Fjordabåt

Atelier KK

[Vaskerelvsgt. 18]

Kjøtthandel, Pølser, Vindu, Gatedør, Griseskrott, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Vaskerelvsgt. 18]

Kjøtthandel, Vindu, Gatedør, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Gatelys, Butikk, Kjøtthandel, Vindu, Gatedør, Markise, Griseskrott, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Gatelys, Kjøtthandel, Vindu, Gatedør, Markise, Griseskrott, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Interiør Vestlandske Salslag]

Kjøtthandel, Pølser, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Slakteri, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Interiør, Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Kjøtthandel, Pølser, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Slagtere & pølsemakere, Skinke

Atelier KK

[Interiør fra Vestlandske Salslag]

Kjøtthandel, Pølser, Butikkinteriør, Disk, Slakteri, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Interiør, Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Kjøtthandel, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Storfeskrott, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Utstilling for Vestlandske Salslag]

Kjøtthandel, Slakteri, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Utstilling for Vestlandske Salslag]

Kjøtthandel, Slakteri, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Edwin Andersen, kjøttforretning, Store Markevei 2a]

By- og småsteder, Gate, Butikk, Kjøtthandel, Brostein, Gjenreising og sanering

Atelier KK

[Interiør, Frantz Bohne slakterforretning]

Kjøtthandel, Pølser, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Slakteri, Kassaapparat, Slagtere & pølsemakere, Kjøttsag

Atelier KK

[Interiør, Frantz Bohne slakterforretning]

Kjøtthandel, Butikkinteriør, Slakteri, Griseskrott, Slagtere & pølsemakere, Skinke, Saueskrott

Atelier KK

[Vestlanske Salslag]

Reklamefoto, Kjøtthandel, Vindusutstilling

Atelier KK

[Kjølerom]

Interiør, Kjøtthandel, Lager, Slakteri

Atelier KK

[Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Kjøtthandel, Vekt, Slakter, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Kjøtthandel, Vekt, Slakter, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Slagtere & pølsemakere

Atelier K. Knudsen

[Hverdagsliv på hjørnet Strandgaten/Murhjørnet]

Arbeidsliv og næringer, Optiker, Lastebil, Kjøtthandel, Trikkeskinner, Herreekviperingsforretning, Elektrisk forretning

Atelier KK

[Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a]

1959-08-29

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Kjøtthandel, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk

Atelier KK

[Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a]

1959-08-29

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Gutt, Kjøtthandel, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk

K. Knudsen & Co

Bergen- Nedre Torvet.

Gatelys, By- og småsteder, Postkort, Restaurant/Kafe, Folkeliv, Kjøtthandel, Brostein, Håndkjerre, Bokhandel, Manufakturhandel

K. Knudsen & Co

Bergen : Nedre Torvet mod Kong Oscarsgt.

Møbelforretning, Postkort, Gate, Lastebil, Kjøtthandel, Stråhatt, Brostein, Håndkjerre, Fotograf, Matrosdress, Glassatelier, Fotografisk atelier, Bud

Norvin Reklamefoto

[Securitas]

Fargehandel, Kjøtthandel, Eksteriør, Vaktselskap

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra H. & M. Træland kjøtthandel]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Kjøtthandel, Vekt, Kjøttsag

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra Vestlandske Salslag, med personalet]

1970-01-21

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Kjøtthandel, Pølser, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Skinke

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra Vestlandske Salslag, med personalet]

1970-01-21

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Kjøtthandel, Pølser, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Skinke