Kjøtthandel 38


Bjørn Berland

Kumasi juni 65

Kvinne, By- og småsteder, Marked, Fargefotografi, Mann, Fugler, Lysbilde, 35 mm, Sinkbøtte, Kjøtthandel

Bjørn Berland

Kjøttmarked juni 65

Kvinne, Kvinner i arbeid, Marked, Kvinner og barn, Fargefotografi, Jente, Lysbilde, 35 mm, Kjøtthandel

Ukjent

[Sandviksveien]

Gatelys, Gate, Gutt, Kjøtthandel, Trehusbebyggelse by, Trikkeskinner, Kolonialforretning

Gustav Brosing

[Valkendorfs gate]

Avis, By- og småsteder, Gate, Kjøtthandel, Brostein, Varebil, Personbil, Forretningsgård, Restaurant/Kafe

Gustav Brosing

Kong Oscarsgate

Butikk, Bolighus, Kjøtthandel, Brostein, Tobakkhandel, Fruktforretning, Fetevare

Bergen - Kjødbasaren

Gatelys, Kjøtthandel, Trikkeskinner, Allmenning, Brannstasjon, Markise

[Øvregaten]

Bygninger, Vei, Kjøtthandel

Ukjent

[Slaktehuset, Sjøgaten 75c]

Interiør og innredning, Kjøtthandel, Storfeskrott, Slakteri

Hans Nicolaysen Meyer

[Kjøttbasaren]

Hest, By- og småsteder, Kjøtthandel, Brostein, Trapp, Håndkjerre, Barn i arbeid, Hestekjerre, Fetevare, Løpegutt

Ukjent

[Vetrlidsallmenningen, Bergens Sporvei linje 1. (Motorvogn nr, 106, utrangert : 1965)]

Kjøtthandel, Brostein, Trikkeskinner, Allmenning, Trikk

Nils Busvold

[Torget]

By- og småsteder, Torg, Kjøtthandel, Varebil, Bokhandler, Agfacolor

Knud Knudsen

Vetrlidalmending i 70-aarene

Mann, Bolighus, Kjøtthandel, Brostein, Allmenning, Dress, Bowlerhatt

Knud Knudsen

Holbergsalmindingen mod dampskibsbryggen, Bergen (omkr. 1879)

Butikk, Kjøtthandel, Rekkverk, Allmenning, Fjordabåt

Atelier KK

[Vaskerelvsgt. 18]

Vindu, Kjøtthandel, Gatedør, Griseskrott, Pølser, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Vaskerelvsgt. 18]

Vindu, Kjøtthandel, Gatedør, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Vindu, Gatelys, Butikk, Kjøtthandel, Gatedør, Markise, Griseskrott, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Vindu, Gatelys, Kjøtthandel, Gatedør, Markise, Griseskrott, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Interiør Vestlandske Salslag]

Kjøtthandel, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Slakteri, Pølser, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Interiør, Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Kjøtthandel, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Pølser, Slagtere & pølsemakere, Skinke

Atelier KK

[Interiør fra Vestlandske Salslag]

Kjøtthandel, Butikkinteriør, Disk, Slakteri, Pølser, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Interiør, Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Kjøtthandel, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Storfeskrott, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Utstilling for Vestlandske Salslag]

Kjøtthandel, Slakteri, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Utstilling for Vestlandske Salslag]

Kjøtthandel, Slakteri, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Edwin Andersen, kjøttforretning, Store Markevei 2a]

By- og småsteder, Gate, Butikk, Kjøtthandel, Brostein, Gjenreising og sanering

Atelier KK

[Interiør, Frantz Bohne slakterforretning]

Kjøtthandel, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Slakteri, Kasseapparat, Pølser, Slagtere & pølsemakere, Kjøttsag

Atelier KK

[Interiør, Frantz Bohne slakterforretning]

Kjøtthandel, Butikkinteriør, Slakteri, Griseskrott, Slagtere & pølsemakere, Skinke, Saueskrott

Atelier KK

[Vestlanske Salslag]

Kjøtthandel, Vindusutstilling, Reklamefoto

Atelier KK

[Interiør, Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Arbeidsklær, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Interiør Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Arbeidsklær, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Slagtere & pølsemakere

Atelier K. Knudsen

Arbeidsliv og næringer, Optiker, Kjøtthandel, Lastebil, Trikkeskinner, Herreekviperingsforretning, Elektrisk forretning

Atelier KK

[Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a]

1959-08-29

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Kjøtthandel, Arbeidsklær, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk

Atelier KK

[Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a]

1959-08-29

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Gutt, Kjøtthandel, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk

K. Knudsen & Co.

Bergen- Nedre Torvet.

Gatelys, Postkort, By- og småsteder, Folkeliv, Kjøtthandel, Brostein, Håndkjerre, Restaurant/Kafe, Bokhandel, Manufakturhandel

K. Knudsen & Co.

Bergen : Nedre Torvet mod Kong Oscarsgt.

Møbelforretning, Postkort, Gate, Stråhatt, Kjøtthandel, Lastebil, Brostein, Håndkjerre, Fotograf, Matrosdress, Glassatelier, Fotografisk atelier, Bud

Norvin Reklamefoto

[Securitas]

Kjøtthandel, Eksteriør, Fargehandel, Vaktselskap

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra H. & M. Træland kjøtthandel]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Kjøtthandel, Arbeidsklær, Vekt, Kjøttsag

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra Vestlandske Salslag, med personalet]

1970-01-21

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Kjøtthandel, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Pølser, Skinke

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra Vestlandske Salslag, med personalet]

1970-01-21

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Kjøtthandel, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Pølser, Skinke