Bestillingsmann 1


Atelier KK

[Bestillingsmendernes forening i Bergen ca. 1921]

Dress, Foreninger, Bestillingsmann