Aksjebrev 4

Samlinger knyttet til Aksjebrev

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1951

Tryksaker som: Love for Det dramatiske Selskab 1820. - Love for Det dramatiskeSelskab 1867. - Aktiebrever, leiekontrakter, gamle billetter m. m.

1800-tallet, Bergen, Teater, Lover, Det Norske teater, Leiekontrakt, Biletter, Det dramatiske Selskab, Aksjebrev

Norges Bank

Kasserte aktiebrev i Norges Bank. 1

1820

1800-tallet, Aksjebrev, Actiebrev

Norges Bank

Kasserte aktiebrev i Norges Bank. 2

1820

1800-tallet, Aksjebrev, Actiebrev

Norges Bank

Kasserte aktiebrev i Norges Bank. 3

1821

1800-tallet, Aksjebrev, Actiebrev