Aksjebrev 5

Samlinger knyttet til Aksjebrev

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1951

Leiekontrakt

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Aksjebrev

Aktiebrev

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Aksjebrev, Theater

Norges Bank

Kasserte aktiebrev i Norges Bank. 1

1820

1800-tallet, Aksjebrev, Actiebrev

Norges Bank

Kasserte aktiebrev i Norges Bank. 2

1820

1800-tallet, Aksjebrev, Actiebrev

Norges Bank

Kasserte aktiebrev i Norges Bank. 3

1821

1800-tallet, Aksjebrev, Actiebrev