Sari 3


Atelier KK

[Kvinnelig reisegruppe]

Kvinne, Woman, Passasjer, Turisme, Skipsdekk, Hatt, Jakke, Kikkert, Sari, Mørkhudet person

K. Knudsen & Co.

[Passasjer]

Kvinne, Woman, Passasjer, Sari

K. Knudsen & Co.

[Passasjerer]

Kvinne, Woman, Passasjer, Sari, Mørkhudet person