Verge 2


Skifte etter Christian Magnus Falsen sin mor Anna Henrikka Petronelle Mathiesen. Oppgjør mellom brødrene og søsters ektemann om hvordan den ugifte søsteren skal bli underholdt 1825

1800-tallet, Løsøre, Arveoppgjør, Arv, Skifte, Gjeld, Regnskap, Sparebank, Vergemål, Debitor, Broderlodd, Verge, Søsterlodd, Bo

Werner

Brev til Artilleri Kaptein Møller fra H Werner 13. februar 1835.

1835-02-13

1800-tallet, Dom, Verge, Overformynderiet, Søksmål