Musik vedk. 7

Samlinger knyttet til Musik vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0292
 • ubb-ms-0293
 • ubb-ms-0548
 • ubb-ms-0549
 • ubb-ms-0594
 • ubb-ms-0621
 • ubb-ms-0665
 • ubb-ms-0667
 • ubb-ms-0706
 • ubb-ms-0766
 • ubb-ms-0778
 • ubb-ms-0790-A-21
 • ubb-ms-0792
 • ubb-ms-0892-e

Graduale paa papir fra protestantisk tid (1500-tallet)

Musikk, Dikt, Sang, Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Sang, kirkelig, Musik vedk., Koralbok fra 15-tallet, Missale, fra 15-tallet, Choralbok, fra 15-tallet

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Kulturhistorie, Brev, Musikk, Historie, Dikt, Sang, Poesi, Religion, Religiøse skrifter m.m., Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Kristiania vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Epilog av Pavels 1814, Musik vedk., Kantate over Claus Fasting, Christies manuskripter

[Dokument knyttet til Det Harmoniske Selskab og Sangerfestene for perioden 1769-1896]

Musikk, Sang, Bergen vedk, Musik vedk., Handel vedk., Sangerfest

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien.

Brev, Bergen vedk, Musik vedk.

[Musikkselskabet "Harmonien's" Forhandlingssprotokoller 1855-1925]

Bergen vedk, Musik vedk.