Tømmerhogger 2


David Roby Judkins

[Tømmerhogst i Seattle]

Ku, Mann, Tømmer, Tømmerhogger

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Fjell, Fjord, Tømmer, Færing, Tømmerhogger, Flekking av tømmer