Militærfly 4


Leif M. Endresen

[Tysk fly som har styrtet ved Brann Stadion, 1943 eller 1944.]

Militæruniform, Soldat, Militærfly

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Militæruniform, Soldat, 35 mm, Buss, Flyplass, Militærfly, Publiserte bilder, FN, UNEF, Kontaktkopi

Ukjent

[Tysk fly over Bergen 9.april 1940]

1940-04-09

Militærfly

[Tyske fly over Ole Bulls Plass]

Fly, Militærfly