Gestapo 4


Leif M. Endresen

[Gestaposjef Berns begravelse]

Militæruniform, Soldat, Begravelse, Gravfølge, Offiser, Gestapo

Rolf Norvin

[Gestapohuset ryddes.]

Andre verdenskrig, By- og småsteder, Folkemengde, Gestapo

Ukjent

[Veiten 3]

Andre verdenskrig, By- og småsteder, Gate, Okkupasjonsmakt, Gestapo

Ukjent

[Tysk vakt ved inngangen til "Gestapohuset".]

Militæruniform, Soldat, Andre verdenskrig, Okkupasjonsmakt, Vaktsoldat, Gestapo