Gestapo 4


Leif M. Endresen

[Gestaposjef Berns begravelse]

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Begravelse, Gravfølge, Offiser, Officer, Gestapo

Rolf Norvin

[Gestapohuset ryddes.]

Andre verdenskrig, By- og småsteder, Cities and villages, Crowd, Folkemengde, Gestapo

Ukjent

[Veiten 3]

Andre verdenskrig, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Okkupasjonsmakt, Gestapo

Ukjent

[Tysk vakt ved inngangen til "Gestapohuset".]

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Andre verdenskrig, Okkupasjonsmakt, Guard soldier, Vaktsoldat, Gestapo