Røykeovn 5


Bjørn Berland

Røking av fisk. Tano. 25.4.64

1964-04-25

Fisk, Fargefotografi, Mann, Lysbilde, 35 mm, Oljefat, Røykeovn

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Røykeovn, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Røykeovn, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør. En mann i arbeid. Røyking av brisling ca. 1924]

Arbeider, Røykeovn, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[To menn i arbeid med makrell, Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik]

Mann, Røykeovn, Hermetikkfabrikk, Tredebord