Ford TT 1


Carl Bjørn Olsen

Arbeider, Kaianlegg, Lastebil, Fjordabåt, Ford TT