Ford TT 1


Carl Bjørn Olsen

Arbeider, Worker, Kaianlegg, Lastebil, Fjordabåt, Ford TT