Representativt konstitusjon 1


Bakgrunn for representativ konstitusjon i forskjellige land. Liste over land og datoer.

1800-tallet, Representativt konstitusjon