Sild- og fiskehandlere 53


[Bryggen]

Hest, By- og småsteder, Gate, Flagg, Fiskeri-handel, Tønne, Torghandel, Sild- og fiskehandlere

John Kjølvik

[Bredsgården, nedre del, sett oppover.]

Arbeider, Postkort, Mann, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Kost, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Christian Koren-Wibergs kontor på Bryggen 1917]

Kontor, Mann, Fiskeri-handel, Taklampe, Skrivebord, Sild- og fiskehandlere, Kontorpresse

Atelier KK

[Christian Koren-Wibergs kontor på Bryggen 1917]

Kontor, Stol, Mann, Fiskeri-handel, Lampe, Skrivebord, Innrammede bilder, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Christian Koren-Wibergs kontor på Bryggen 1917]

Kontor, Mann, Fiskeri-handel, Taklampe, Skrivebord, Sild- og fiskehandlere, Kontorpresse

Atelier KK

[Christian Koren-Wibergs kontor på Bryggen 1917]

Kontor, Stol, Mann, Fiskeri-handel, Yrkesklær, Skrivebord, Innrammede bilder, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Christian Koren-Wibergs kontor på Bryggen]

Kontor, Mann, Fiskeri-handel, Langpipe, Skap, Glass, Karaffel, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Interiør fra Christian Koren-Wibergs kontor.]

Kontor, Stol, Fiskeri-handel, Ovn, Innrammede bilder, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Hollendergaten 10]

Vindu, Inngangsparti, Bolighus, Fiskeri-handel, Steinkjeller, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Hollendergaten 10]

Vindu, Inngangsparti, Bolighus, Fiskeri-handel, Steinkjeller, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

Vindu, Fiskebåt, Brygge, Fiskeri-handel, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

Vindu, Fiskebåt, Brygge, Robåt, Fiskeri-handel, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

Fiskebåt, Brygge, Fiskeri-handel, Våg, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

Fiskeri-handel, Byggeplass, Våg, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

Fiskeri-handel, Byggeplass, Våg, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Atelier KK

[Parti fra Bryggen]

Gatelys, Repslager, Fiskehandel, Tobakkhandel, Håndkjerre, Kullhandel, Skohandel, Sild- og fiskehandlere, Repslagere, Skomakere - skotøiforretninger, Cigar- & tobaksforretninger, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Parti fra Bryggen]

Gatelys, Repslager, Fiskehandel, Tobakkhandel, Håndkjerre, Kullhandel, Skohandel, Sild- og fiskehandlere, Repslagere, Skomakere - skotøiforretninger, Cigar- & tobaksforretninger, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Lossing av tørrfisk.]

Arbeider, Havn, Mann, Fiskehandel, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Båt med tørrfisk ca. 1925]

Havn, Mann, Fiskehandel, Fraktefartøy, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklast ca. 1925]

Fiskehandel, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1925. En mann i arbeid]

Arbeider, Havn, Fiskehandel, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1925.]

Arbeider, Havn, Mann, Fiskehandel, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1925. En mann i arbeid]

Arbeider, Havn, Fiskehandel, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1925. To menn i arbeid]

Arbeider, Havn, Fiskehandel, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1925. fem menn står oppå lasten]

Arbeider, Havn, Mann, Fiskehandel, Fraktefartøy, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1924. En mann i arbeid]

Arbeider, Havn, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1925. Tre menn i arbeid]

Arbeider, Havn, Fiskehandel, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Eksteriør av sjøboder bl. a. "E. Hausvik" på bygningen ca 1924]

Fiskebåt, Bolighus, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Atelier KK

[Parti fra Skuteviken]

1925-02-07

Robåt, Fiskehandel, Sjøbod, Vindeark, Eksportforretninger, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Parti fra Skuteviken]

1925-02-07

Robåt, Fiskehandel, Sjøbod, Vindeark, Eksportforretninger, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Parti fra Skuteviken]

1925-02-07

Robåt, Fiskehandel, Sjøbod, Vindeark, Eksportforretninger, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Parti fra Skuteviken]

1925-02-07

Robåt, Fiskehandel, Sjøbod, Vindeark, Eksportforretninger, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Interiør. Lager]

Arbeider, Fiskehandel, Trekasse, Lager, Sild- og fiskehandlere, Sild

Atelier KK

[Interiør. Lager]

Arbeider, Fiskehandel, Trekasse, Lager, Sild- og fiskehandlere, Sild

Atelier KK

[Fabrikkinteriør, fiskeindustri]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Fiskeindustri, Fiskeri-handel, Vekt, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Interiør, fiskeindustri. Tørrfisklager]

Fiskeindustri, Mann, Fiskeri-handel, Sild- og fiskehandlere, Tørrfisklager

Atelier KK

[Interiør, fiskeindustri]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Fiskeindustri, Fiskeri-handel, Vekt, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Interiør, fiskeindustri]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Fiskeindustri, Fiskeri-handel, Vekt, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Interiør, fiskeindustri. Tørrfisklager]

Fiskeindustri, Mann, Fiskeri-handel, Sild- og fiskehandlere, Tørrfisklager

Atelier KK

[Varemessen i Bergen 1927]

Bord, Stol, Fiskehandel, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Eksteriør, Utstillingspaviljong for Einar Hausviks hermetikk]

Kvinne, Paviljong, Mann, Fiskehandel, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Interiør, utstillingspaviljong med kontor]

Kontor, Stol, Fiskehandel, Skrivebord, Skrivemaskin, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Skuteviksboder 21-24, med Rotthaugen skole i bakgrunnen]

Bolighus, Fiskeri-handel, Sjøbod, Lekter, Barneskole, Sild- og fiskehandlere, Skinn og lærhandel, Skind- & lærhandlere

Atelier KK

[Herman von Tangens sønner A/S, Skuteviksboder 6]

Fiskeri-handel, Sjøbod, Lekter, Skøyte, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen]

1933-01-11

Fisker, Fiskebåt, Sild- og fiskehandlere, Sild

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Fiskebåt, Havn, Kran, Barn og andre voksne, Sildefiske, Godstog, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Kvinne, Fiskebåt, Havn, Mann, Fiskehandel, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Fiskebåt, Havn, Mann, Sild- og fiskehandlere, Sild

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Fiskebåt, Robåt, Havn, Mann, Sildefiske, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Folkeliv på Fisketorget]

Sykkel, Oversiktsbilde, Torg, Lastebil, Torghandel, Sild- og fiskehandlere