Eksamenstestimonier 2

Samlinger knyttet til Eksamenstestimonier

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0132
  • ubb-ms-0159
  • ubb-ms-0313
  • ubb-ms-0402

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Prest, Kulturhistorie, 1700-tallet, Norge, Teologi, 1600-tallet, Religion, Kirkehistorie, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Juridisk litteratur, Kulturhistorie, Brev, Privilegier, Bergenske laugs-arkiver, Tegninger (og illustrationer), Søvæsen vedk., Skibsfart vedk., Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen, Laugsarkivet, Bergen vedk, Arkiver