Kristendom 51


Thomas Georg Krog; Henrik Dedechen

Afskeds og Taksigelses Ord til Kors-Kirkens Menighed udi Bergen

1700-tallet, Bergen, Kristendom, Tale, Korskirken

Rollof Greve; Rasmus H. Dahl

Til den skiulte Forfatter af Besvarelsen paa mitt i Trykken udgivne Besvarelses-Brev til en Ven

1700-tallet, Kristendom

Philip Fleischer

Tale paa 1. Søndag i Faste 1800, i Anledning af Ildebranden den 14. Febr. næst foran ...

1800-tallet, Kristendom

Christopher Dahl; Arne Erichsen Wichne; Hans Bartholin; Iver Brinck

En Christens Tanke Tøile, eller Aandelige Sange, : hvormed han mange Gange fordrev sin' Tanker mange, Og holdte dem i Bidsel

1800-tallet, Sang, Kristendom

R. Dahls Efterleverske; Niels Svenungssen

Kristelige Morgen- og Aftenbetænkninger. : Suk og Sange.

1800-tallet, Kristendom, Religiøs sang

Johan Nordahl Brun

Den faderlige Haand som fører det Riis, som refser de elskelige Børn : i en Tale paa 5te Søndag efter Faste i Korskirken

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Barneoppdragelse

Friedrich Herman Schwings

Ordnung des Heils in Fragen und Antworten : entworfen von F. H. Schwings

1700-tallet, Kristendom

Knud Geelmuyden Fleischer

Christelig Deeltagelse i lidende Brødres Nød : forestillet i en Prædiken tredie Søndag efter hellig 3 Konger i Domkirken

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale

Johan Nordahl Brun

Eedens Helligdom : en Faste-Prædiken i Anledning af Math. 27 Cap. 25. : holden i Korskirken

1700-tallet, Religion, Kristendom, Preken, Faste

Christopher Dahl; Hans Jacob Grøgaard

Tre Prædikener, nemlig: Afskedsprædikener i Vestremolands og Høvaag Kirker, og Tiltrædelsesprædiken i Bergens Nykirke

1800-tallet, Kristendom, Preken

Johan Nordahl Brun; R. Dahls Efterleverske

Anhang til Biskop Bruns Aargang af hellige Taler

1800-tallet, Kristendom, Preken

Gjert Sørensen

Hvad jeg har oplevet : en selvbiografi

Utdanning, 1800-tallet, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Kristendom, Skolevesen, Lærer, Pedagogikk, Skolehistorie

Marta Steinsvik

Det skapende "ord" : et foredrag

Kristendom, Oppbyggelseslitteratur, Kristentro

Petter Dass

D. Morten Luthers Lille Catechismus : forfattet i beqvemme Sange under føyelige Melodier

1700-tallet, Kristendom

Henrik Dedechen; Albert Christian Dass

Af D. Petersen, M.L. Gerhard og andre gudelige Mænds Tanker og Skrifter uddraget, og endelig i et Brev grundig og tydelig forestillet

1700-tallet, Bergen, Moral, Kristendom

Hans Nielsen Hauge

De Enfoldiges Lære og Afmægtiges Styrke : betragtet over Evangelium og Lexien paa Nichels-Dag

1700-tallet, Kristendom

R. Dahls Efterleverske; Hans Nielsen Hauge

Anviisning til nogle mærkelige Sprog i Bibelen

1700-tallet, Kristendom, Bibelen

Thomas Georg Krog

Afskeds og Taksigelses Ord til Kors-Kirkens Menighed udi Bergen

1700-tallet, Bergen, Kristendom, Tale, Korskirken

Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Kristendom, Kirke, Gravstein, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirkevindu, Kors, Drikkehorn

Peter Andreas Heiberg

Kiøbmands-Katekismus

1800-tallet, Kristendom, Kjøpmann

Tanker til nærmere eftertanke

1700-tallet, Kristendom

Johan Nordahl Brun; Rasmus H. Dahl

Vore gamle Kirke-Skikke forsvarede mod S.T. Hr. Confessionarius og Doctor Bastholm

1700-tallet, Kristendom, Gudstjeneste, Liturgi

Jacques Saurin; Ulrich Frederik Cortin; William Sherlock

Tvende Prædikener, Den første om Almisser

1700-tallet, Kristendom, Preken, Almisse

Johan Nordahl Brun

1801, den 1te Januarii, i Korskirken over Psalmen 90

1800-tallet, Kristendom

Johan Nordahl Brun

Fader vor : i en Tale paa Beededag i Korskirken 1801

1800-tallet, Kristendom, Tale, Korskirken

Johan Nordahl Brun

Tale i Korskirken paa Taksigelses Fæsten den 1ste Januarii 1802

1800-tallet, Kristendom, Tale, Korskirken

Johan Nordahl Brun

Eedens Helligdom : en Faste-Prædiken i Anledning af Math. 27 Cap. 25. : holden i Korskirken Johan Nordahl Brun (1745-1816)

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Faste

Johan Nordahl Brun

Den faderlige Haand som fører det Riis, som refser de elskelige Børn : i en Tale paa 5te Søndag efter Faste i Korskirken

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Barneoppdragelse

Johan Nordahl Brun

Nogle afbrudte taksigelser til en bortgaaende lærer ... hr. Johan Plate Bruun, sognepriest til Nykirken ... f. 19/10 1728 d. 27/6 1772

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Barneoppdragelse

Johan Nordahl Brun

Afskeds Prædiken til Bynæssets Menigheder holden i Steene-Kirke den 12te Junij 1774 over Luc. XIV. Cap. 23. Vers

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale

Johan Nordahl Brun

Text til Lovsang : samlet af Jesu Lidelse i en Prædiken paa Fastelavens Mandag i Domkirken 1794

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale

Johan Nordahl Brun; Rasmus H. Dahl

Tvende Confirmations-Taler holdne 1790 og 1792

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Konfirmasjon, Konfirmation