Kristendom 26


Knud Geelmuyden Fleischer

Christelig Deeltagelse i lidende Brødres Nød : forestillet i en Prædiken tredie Søndag efter hellig 3 Konger i Domkirken

1700-tallet, Tale, Kristendom, Prædiken

Johan Nordahl Brun

Eedens Helligdom : en Faste-Prædiken i Anledning af Math. 27 Cap. 25. : holden i Korskirken

1700-tallet, Prekener, Kristendom, Faste, Religion

Johan Nordahl Brun

Den faderlige Haand som fører det Riis, som refser de elskelige Børn : i en Tale paa 5te Søndag efter Faste i Korskirken

1700-tallet, Tale, Kristendom, Prædiken, Barneoppdragelse

Gjert Sørensen

Hvad jeg har oplevet : en selvbiografi

Utdanning, 1800-tallet, Kristendom, Lærer, Teacher, Pedagogikk, Biografier, Skolehistorie, Skolevesen

Petter Dass

D. Morten Luthers Lille Catechismus : forfattet i beqvemme Sange under føyelige Melodier

1700-tallet, Kristendom

Henrik Dedechen; Albert Christian Dass

Af D. Petersen, M.L. Gerhard og andre gudelige Mænds Tanker og Skrifter uddraget, og endelig i et Brev grundig og tydelig forestillet

1700-tallet, Bergen, Kristendom, Moral

Thomas Georg Krog

Afskeds og Taksigelses Ord til Kors-Kirkens Menighed udi Bergen

1700-tallet, Bergen, Tale, Kristendom, Korskirken

Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Kristendom, Tegninger, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker, Kirkevinduer, Kors, Gravsteiner, Drikkehorn

Peter Andreas Heiberg

Kiøbmands-Katekismus

1800-tallet, Kristendom, Kjøpmann

Tanker til nærmere eftertanke

1700-tallet, Kristendom

Johan Nordahl Brun

1801, den 1te Januarii, i Korskirken over Psalmen 90

1800-tallet, Kristendom

Johan Nordahl Brun

Fader vor : i en Tale paa Beededag i Korskirken 1801

1800-tallet, Tale, Kristendom, Korskirken

Johan Nordahl Brun

Tale i Korskirken paa Taksigelses Fæsten den 1ste Januarii 1802

1800-tallet, Tale, Kristendom, Korskirken

Johan Nordahl Brun

Eedens Helligdom : en Faste-Prædiken i Anledning af Math. 27 Cap. 25. : holden i Korskirken Johan Nordahl Brun (1745-1816)

1700-tallet, Tale, Kristendom, Prædiken, Faste

Johan Nordahl Brun

Den faderlige Haand som fører det Riis, som refser de elskelige Børn : i en Tale paa 5te Søndag efter Faste i Korskirken

1700-tallet, Tale, Kristendom, Prædiken, Barneoppdragelse

Johan Nordahl Brun

Nogle afbrudte taksigelser til en bortgaaende lærer ... hr. Johan Plate Bruun, sognepriest til Nykirken ... f. 19/10 1728 d. 27/6 1772

1700-tallet, Tale, Kristendom, Prædiken, Barneoppdragelse

Johan Nordahl Brun

Afskeds Prædiken til Bynæssets Menigheder holden i Steene-Kirke den 12te Junij 1774 over Luc. XIV. Cap. 23. Vers

1700-tallet, Prekener, Tale, Kristendom

Christopher Dahl

Choraler og Hymne ved Høitideligheden Palmesøndag 23de Marts 1823 i Nykirken

1800-tallet, Salmer, Kristendom, Nykirken i Bergen, Religiøse sanger