Grunnstein 26


Gustav Lærum

[Nedlegging av grunnstein]

1890-03-22

Flag, Flagg, Mann, Grunnstein

Ukjent

Grundstensnedleggelsen til Historisk Museum, 25. april 1921.

1921-04-25

Museum, Gatelys, Folkemengde, Grunnstein, Byggeplass, Flosshatt, Forskaling

Ukjent

Grundstensnedleggelsen til Historisk Museum, 25. april 1921.

1921-04-25

Museum, Gatelys, Folkemengde, Grunnstein, Byggeplass, Forskaling

Ukjent

Fylkesmand Friis Petersen nedlegger grundsteinen

1921-04-25

Museum, Gatelys, Folkemengde, Grunnstein, Byggeplass, Flosshatt, Forskaling, Fylkesmann

Einar Helmers-Olsen

[Vaksdal kyrkje under oppføring]

Prest, Kirke, Folkemengde, Grunnstein, Byggeplass

Einar Helmers-Olsen

[Vaksdal kyrkje under oppføring]

Prest, Kirke, Folkemengde, Grunnstein, Byggeplass

Einar Helmers-Olsen

[Vaksdal kyrkje under oppføring]

Prest, Kirke, Folkemengde, Grunnstein, Byggeplass

Einar Helmers-Olsen

[Vaksdal kyrkje under oppføring]

Prest, Kirke, Folkemengde, Grunnstein, Byggeplass

Atelier KK

Grundstensnedelggelsen, Justisbygningen.

1929-12-11

Mann, Grunnstein, Byggeplass, Talerstol

Atelier KK

Grundstensnedelggelsen, Justisbygningen.

1929-12-11

Mann, Grunnstein, Byggeplass, Talerstol

Atelier KK

Grundstensnedelggelsen, Justisbygningen.

1929-12-11

Mann, Grunnstein, Byggeplass, Talerstol

Atelier KK

Grundstensnedelggelsen, Justisbygningen.

1929-12-11

Mann, Grunnstein, Byggeplass, Kamera, Fotograf, Flosshatt

Atelier KK

Grundstensnedelggelsen, Justisbygningen.

1929-12-11

Mann, Grunnstein, Byggeplass

Atelier KK

[Grunnstein-nedleggelse på posthustomten]

1949-11-28

Mann, Grunnstein, Postvesen

Atelier KK

[Grunnstein-nedleggelse på posthustomten]

1949-11-28

Mann, Grunnstein, Postvesen

Atelier KK

[Grunnstein-nedleggelse på posthustomten]

1949-11-28

Mann, Grunnstein, Postvesen

Atelier KK

[Grunnstein-nedleggelse på posthustomten]

1949-11-28

Mann, Grunnstein, Postvesen

Atelier KK

[Grunnstein-nedleggelse på posthustomten]

1949-11-28

Mann, Grunnstein, Postvesen

Atelier KK

[Grunnstein-nedleggelse på posthustomten]

1949-11-28

Mann, Grunnstein, Postvesen

Atelier KK

[Grunnstein-nedleggelse på posthustomten]

1949-11-28

Mann, Grunnstein, Postvesen

Atelier KK

[Grunnstein-nedleggelse på posthustomten]

1949-11-28

Mann, Grunnstein, Postvesen

Atelier KK

[Grunnstein-nedleggelse på posthustomten]

1949-11-28

Mann, Grunnstein, Postvesen

Atelier KK

[Grunnstein-nedleggelse på posthustomten]

1949-11-28

Mann, Grunnstein, Postvesen

Atelier KK

[Grunnstein-nedleggelse på posthustomten]

1949-11-28

Mann, Grunnstein, Postvesen

K. Knudsen & Co

Kongen og Dronningen Kjörer bort efter Grundstenslæggningen

Konge, Grunnstein, Skysskar, vognmann, kusk, Hestekjøretøy, Dronning

Sofus Madsen

[Grunnsteinen til Stormbakken legges]

1917-05-20

Arbeider, Grunnstein, Byggeplass, Tomt