Bergenhus slott 2


Eduard Wilhelm Moss

Bergenhus festning

Arkitektur og byggeskikk, Historie, Bygninger, Fiskebåt, Brygge, Dampskip, Båt, Boat, Oversiktsbilde, Overview, Bergenhus, Bergenhus fæstning og slot, Bergenhus slott, Vågen, Våg