Rydningsarbeid 20


[Holen skole etter bombeangrepet]

1944-10-04

Uniform, Bombetreff, Husruin, Rydningsarbeid

Rolf Norvin

[Komediebakken etter flyangrepet på ubåtbunkeren.]

1944-10-29

Husruin, Rydningsarbeid

Rolf Norvin

[Komediebakken 29.10.1944]

1944-10-29

Oversiktsbilde, Husruin, Rydningsarbeid

Rolf Norvin

[Komediebakken etter flyangrepet på ubåtbunkeren.]

1944-10-29

Hest, Bombetreff, Husruin, Rydningsarbeid

Knud Knudsen

[Bygging av steingjerde]

Gård, Steingjerde, Rydningsarbeid

Knud Knudsen

Rydningsarbeid i nederste del af Kalhaugen paa Tokheim 1869

Spade, Mann, Rydningsarbeid

Knud Knudsen

Rydningsarbeid paa Tokheim, Hardanger

Mann, Arbeidsklær, Rydningsarbeid, Spett

Knud Knudsen

Træsleiper til Bortskaffelse af Sten ved Agerbrydning

Rydningsarbeid, Snøras

Knud Knudsen

Rydningsarbeid paa Tokheim, Hardanger

Mann, Gutt, Stein, Rydningsarbeid, Spett

Knud Knudsen

Rydningsarbeid paa Tokheim, Hardanger

Mann, Gutt, Stein, Rydningsarbeid, Spett

Leif M. Endresen

[Nye Sandviksvei 7-9-11 etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Murhus, Rydningsarbeid

Ukjent

[Nykirkealmenningen etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Uniform, Hjelm, Husruin, Rydningsarbeid

Ukjent

Nykirkeallmenningen

1944-04-20

Brannslange, Rydningsarbeid

Rolf Norvin

[Opprydding ved magasinet til Sigurd Døsvig etter eksplosjonen.]

1944-04-20

Trikkeskinner, Varemagasin, Rydningsarbeid

Ukjent

[Krigsfangene rydder opp på Marineholmen.]

1940-05-17

Brannruiner, Krigsfange, Rydningsarbeid

Ukjent

[Fra opprydningen på Marineholmen]

1940-05-17

Brannruiner, Husruin, Krigsfange, Rydningsarbeid

Ukjent

[Hvilepause i oppryddingen på Marineholmen.]

1940-05-17

Brannruiner, Husruin, Krigsfange, Rydningsarbeid

Ukjent

[Fra Holen, Laksevåg etter flyangrepet.]

1944-10-04

Gjenreising og sanering, Husruin, Rydningsarbeid

[Rydningsarbeid etter bombing av Nordnes.]

1940-06-15

Bombetreff, Husruin, Rydningsarbeid

Ukjent

[En del av steinhaugene foran Rosenkrantztårnet og Kommandantboligen]

1944-04-20

Hest, Husruin, Rydningsarbeid