Kirke 42


J. Neumann: Opuscula.

Kirkeskikker, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Religion, Topografi, Kirker, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift vedk., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Neumanns manuskripter, Reiser i utlandet vedk., Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”, Kirkeruin

Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Kristendom, Tegninger, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker, Kirkevinduer, Kors, Gravsteiner, Drikkehorn

Lorentz Diderich Klüwer

Særtrykk av Vestfold-Minne 1967, "Antikvariske Iagtagelser" 1823 av L.D. Klüwer.

Gravplasser, Tegninger, Gårder, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker

Jacob Neumann; Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Norge, Gravplasser, Antikvariske opptegnelser, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker

Magnus Berg (Den berømmelige Konstner) hans Erklæring om Alterens Sacramente.

1700-tallet, Religion, Klage, Kirke, Kirker, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Magnus Bergs erklæring om alterens sakramente

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

Arkitektur, Tegninger, Kirke, Kirker

Wilhelm Frimann Koren Christie; Johan Christian Dahl

Til Efterretning om Glasmalerierne i nogle Kirker i Bergens stift.

1843

Arkitektur, Historie, Kirke, Kirker, Glassmaleri

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 15: [Om Sølv-Kalken i Wosse-Wangens Kirke.]

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Kirke, Kirker, Kalk

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 63: [Fanøe Kirkedørs-Ring]

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Kirke, Kirker, Fana Kirke

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 140: [Om et Skab, som det Bergenske Museum har faaet fra Gravens Hovedkirke.]

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Kirke, Kirker

I.C. Dahl

Notat om St. Clemens kirke og Salomons Tempel. I.C. Dahl, 6. januar 1844.

1844-01-06

1800-tallet, Kirke, Kirker, Arkitekturhistorie, St. Olav

I.C. Dahl

Tegning av kapellvindu, I.C. Dahl 31. desember 1849.

1849-12-31

1800-tallet, Arkitektur, Tegninger, Kirke, Kirker, Kirkevinduer

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-05-18

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-05-25

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-06-18

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-07-15

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-08-16

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-08-31

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-08-31

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-10-26

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-10-14

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1842-02-22

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra August Konow til arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-08-25

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Konrad Maurer

Brev

1892-02-07

1800-tallet, Katalog, Kloster, Museum, Kirke, Kirker, Katolisisme, Bildegalleri

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1944.

1944-11-04

Arkeologi, Brev, Middelalderen, Kirke, Kirker

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1929.

1929-10-24

Arkeologi, Brev, Kirke, Kirker

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1932.

1932-01-05

Arkeologi, Brev, Kirke, Kirker

Theodor Petersen

Brev fra Theodor Petersen til Haakon Shetelig. 1926.

1926-05-29

Arkeologi, Brev, Kirke, Kirker, Gravsteiner

Theodor Petersen

Brev fra Theodor Petersen til Haakon Shetelig. 1945.

1945-02-03

Arkeologi, Brev, Kirke, Kirker

Catharine Hermine Kølle

Trondhjems Domkirke, seet fra Helgesæter.

Prospekter, Kirke, Kirker, Malerkunst, Naust

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av "Ullensvangs Kirke og Præstegaard."

Prospekter, Kirke, Kirker, Prestegårder, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Uldvigs Kirke og Præstegaard.

Prospekter, Kirke, Kirker, Prestegårder, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Gravens Kirke.

Prospekter, Kirke, Kirker, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Kingservigs Kirke.

Prospekter, Kirke, Kirker, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Ullensvangs Kirke og Præstegaard.

Prospekter, Kirke, Kirker, Prestegårder, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Ullensvang.

Isbre, Prospekter, Kirke, Kirker, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

'Odde Kirke'

Prospekter, Akvarell, Kirke, Kirker, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Udsigt fra Gaarden Ejde i Odde.

Isbre, Prospekter, Kirke, Kirker, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Prospect af Bergen og Lundgaardsvandet

Prospekter, Kirke, Kirker, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Ringeriget, seet fra Tandberg.

Prospekter, Kulturlandskap, Kirke, Kirker, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Modum.

Prospekter, Kulturlandskap, Kirke, Kirker, Malerkunst