Dagbok 24


Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Udenlandsreisen 1823

1823

1800-tallet, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Historie, Dagbok

Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Reise til Søndfjord, Sogn og Nordfjord Sommeren 1846

1846

1800-tallet, Norge, Kulturhistorie, Historie, Dagbok

Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Reise fra Bergen til Trondhjems Stift Sommer 1847

1847

1800-tallet, Norge, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Historie, Dagbok

Peter Frederik Hartwig

Kaptein Fredrik Hartwigs Dagbøker ført paa gaarden Alværn i Sogn i tiden 1847-1886. I. 1847 – 30/9 1857.

1800-tallet, Kaptein, Jordbruk, Folkloristikk, Militæret, Gårder, Gårdsdrift, Ordfører, Dagbok, Folklore

Peter Frederik Hartwig

Kaptein Fredrik Hartwigs Dagbøker ført paa gaarden Alværn i Sogn i tiden 1847-1886. II. 1/10 1857 – 5/12 1862

1800-tallet, Kaptein, Jordbruk, Folkloristikk, Militæret, Gårder, Gårdsdrift, Ordfører, Dagbok, Folklore

Peter Frederik Hartwig

Kaptein Fredrik Hartwigs Dagbøker ført paa gaarden Alværn i Sogn i tiden 1847-1886. III. 6/12 1862 – 1872.

1800-tallet, Kaptein, Jordbruk, Folkloristikk, Militæret, Gårder, Gårdsdrift, Ordfører, Dagbok, Folklore

Peter Frederik Hartwig

Kaptein Fredrik Hartwigs Dagbøker ført paa gaarden Alværn i Sogn i tiden 1847-1886. IV. 1873 – juli 1886

1800-tallet, Kaptein, Jordbruk, Folkloristikk, Militæret, Gårder, Gårdsdrift, Ordfører, Dagbok, Folklore

Sofie Fredrikke Danielssen

Dagboken til Sofie Fredrikke Danielssen, fra en reise til Paris i 1867-1868.

1867-01-01

Bergens Museum, Dagbok

Ingebrigt Grøndahl

Kladdejournal, Lappmarken, april-mai 1911.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ingebrigt Grøndahl

Optegnelser paa Reise i Tromsø amt, mai-juni 1911.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Bjørn Helland-Hansen

Reise i Lappmarken I.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Bjørn Helland-Hansen

Reise i Lappmarken II.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Bjørn Helland-Hansen

Reise i Lappmarken III.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ingebrigt Grøndahl

[Uten tittel]

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ingebrigt Grøndahl

Kladdejournal I 1912, under reiser i Tromsø amt og Lappmarken.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ingebrigt Grøndahl

Kladdejournal II 1912, under reise i Lappmarken.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ingebrigt Grøndahl

Kladdejournal III 1912. Vittangi, Lappmarken.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ingebrigt Grøndahl

Kladdejournal III 1912. Tromsø.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Bjørn Helland-Hansen

Lappmarken I 1912.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Bjørn Helland-Hansen

Lappmarken II 1912.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Bjørn Helland-Hansen

Reise i Lappmarken III 1912.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Johannes Persen

[Uten tittel]

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ingebrigt Grøndahl

Meteorologisk Journal, Vittangi. April-mai 1912.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Ukjent

Vittangi. Observationer over Veirforhold fra Prestegaarden 1910-1912.

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok