Dagbok 133


Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Udenlandsreisen 1823

1823

1800-tallet, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Historie, Dagbok

Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Reise til Søndfjord, Sogn og Nordfjord Sommeren 1846

1846

1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Historie, Dagbok

Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Reise fra Bergen til Trondhjems Stift Sommer 1847

1847

1800-tallet, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Norge, Historie, Dagbok

Peter Stuwitz

Peter Stuwitz's Dagbok, ført i Kristiania fra 19/10 1831-23/11 1832.

Kulturhistorie, Bergen vedk, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Dagbok, Illustratør

Peter Frederik Hartwig

Kaptein Fredrik Hartwigs Dagbøker ført paa gaarden Alværn i Sogn i tiden 1847-1886. I. 1847 – 30/9 1857.

1800-tallet, Kaptein, Jordbruk, Folkloristikk, Militæret, Gårder, Gårdsdrift, Ordfører, Dagbok, Folklore

Peter Frederik Hartwig

Kaptein Fredrik Hartwigs Dagbøker ført paa gaarden Alværn i Sogn i tiden 1847-1886. II. 1/10 1857 – 5/12 1862

1800-tallet, Kaptein, Jordbruk, Folkloristikk, Militæret, Gårder, Gårdsdrift, Ordfører, Dagbok, Folklore

Peter Frederik Hartwig

Kaptein Fredrik Hartwigs Dagbøker ført paa gaarden Alværn i Sogn i tiden 1847-1886. III. 6/12 1862 – 1872.

1800-tallet, Kaptein, Jordbruk, Folkloristikk, Militæret, Gårder, Gårdsdrift, Ordfører, Dagbok, Folklore

Peter Frederik Hartwig

Kaptein Fredrik Hartwigs Dagbøker ført paa gaarden Alværn i Sogn i tiden 1847-1886. IV. 1873 – juli 1886

1800-tallet, Kaptein, Jordbruk, Folkloristikk, Militæret, Gårder, Gårdsdrift, Ordfører, Dagbok, Folklore

Christian Kølle

Christan Kølles selvbiografiske opptegnelser

Selvbiografier, Dagbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1938

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1938-1939

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Dagbok 1939

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1940. Flora og vegetasjon ved gjødselkjellarar, mistbenker og tun.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1940-1941. Gullfjellet og Gullbotnen i Fana.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1941.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1941. Flora ved gjødselkjellarar, mottingar og tun.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1941. Øyar og langs sjøen.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1941-42. Lauvskog, eikeskog, brot, Søreide, Dolvik, Hamarsland, Milde.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1942.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1942-43. Fana herad. Ved Nordåsvatnet.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Dagbok 1941-1942-1943. Langs sjøen i Fana og Sund (Bukken).

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Dagbok 1943.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Dagbok 1943. Floraen i Fana.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Dagbok 1943-1945. Mildevatnet.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Dagbok 1943-1945. Frå øyane ved Bukken.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1944. Ferskvatn og myrar.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Dagbok 1944. Stroket ved Nordåsvatnet og Grimseid.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1944. Øyar og holmar.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botaniske notatar 1-2 1944. Lyngmark og myr. Ådland, Fana, Hjellestad, Dalanger, Dalamyra.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1944. Fana.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1945. Labradorteigen frå Dolvikhøgda og vestover. Hedera helix ved Rosendalsbua.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1946.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Eik i Fana. 1947.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1947. Diverse. Rambjøllen.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1948-1949.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1948-1949. Notatar om Hedera helix.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1950. Fana.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Jakob Naustdal

1950. Hardangervidda. Fana.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Knut Fægri

Journal over pH-bestemmelser og nitratbestemmelser.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Knut Fægri

Fugletuer 1935-1936. Amsterdam 1935.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Knut Fægri

Fugletuer.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Knut Fægri

Konstante kvadrater.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Knut Fægri

Jostedalen I. Feltbok juli-august 1929.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Breforskning

Knut Fægri

Jostedalen II. Feltbok juli 1930.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Breforskning

Knut Fægri

Jostedalen III. Feltbok juni-juli 1931.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Breforskning

Knut Fægri

Jostedalen IV. Feltbok juni-juli 1933. Bremålinger.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Breforskning, Bremålinger

Knut Fægri

Bremålingene. 1932-1948.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Breforskning, Bremålinger

Knut Fægri

Myr 1933-1934. Myrundersøkelser.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Myr

Knut Fægri

Myr 2. 1934. Myrundersøkelser.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Myr

Knut Fægri

Myr 3. 1934-1935. Myrundersøkelser.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Myr