Skogbruk 5

Samlinger knyttet til Skogbruk

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0567
  • ubb-ms-0614
  • ubb-ms-0712

Jacob Bøckmann Barth

Nogle Ord om Norges Afskovning, navnlig i Fjeldegnene

Skogbruk

Jacob Bøckmann Barth; Carl Frederik Krafft; Sophus Septimus Henrichsen; Severin Segelcke Wleügel

Naturen. Nr. 3, Mars 1881, 5te. Aargang

Zoologi, Fysikk, Marinbiologi, Kjemi, Skogbruk

Jacob Bøckmann Barth

Nogle Ord om Norges Afskovning, navnlig i Fjeldegnene

Skogbruk

Ukjent

Tiden for tømmerhugst.

Skogbruk

Axel Hagemann; Peter Vogelius Bredal Deinboll; Paul Gløersen

Ungdomen og skogen

Skogbruk, Norge, Landbruk